FIFTOGRAMⓇ KEHITTÄMISEN EKOSYSTEEMI

FiftogramⓇ on yksinkertaiseksi mallinnettu ekosysteemien kehittämisalusta.

    

FiftogramⓇ

Ekosysteemien kehittämisen, kasvun ja johtamisen kehittämismalli

FiftogramⓇ on yksinkertaiseksi mallinnettu kehittämismalli. Sen avulla organisaatiot, ekosysteemit ja erilaiset verkostot kykenevät nopeasti hahmottamaan keskeisimmät kehittämishaasteeseen liittyvät elementit ja niiden vuorovaikutussuhteet. Fiftogramin tehtävä on edistää eri toimijoiden välistä ymmärrystä, vuorovaikutusta ja kehittämishalukkuutta. Fiftogram auttaa määrittelemään keskeiset käsitteet yhteisesti ymmärrettävällä tavalla. Kehittämishaaste voi liittyä uuden kehittämissuunnitelman, johtamisen tai strategian tekemiseen.

Ota yhteyttä

  •  Timo +358 50 310 7441 / Arto +358 40 152 8030
  •   Kauppakatu 14, sisäpiha, 40100 Jyväskylä Finland
  •   etunimi.sukunimi@fiftogram.com.

Viisi ohjaavaa kärkeä

PÄÄOMA – muutakin kuin talouslukuja?

PÄÄOMA – muutakin kuin talouslukuja?

“Mitä tahansa kehitetään, johdetaan tai tehdään strategisia polkuja kohti asetettuja tavoitteita, on pidettävä huolta siitä, että pääomien arvot vähintään pysyvät samalla tasolla. Merkityksellistä on löytää ratkaisuja, joissa pääomien arvot parhaimmillaan lisääntyvät ja monipuolistuvat.”

Pääomat tarkoittavat rahapääomien lisäksi aineettomia pääomia: inhimillistä, suhde- tai rakennepääomaa.

RESURSSIT – pääomia viisaasti

RESURSSIT – pääomia viisaasti

“Kehittämiseen ja uudistumiseen tarvitaan joko organisaation omia, verkoston tai muita ulkopuolisia resursseja. Digitaalisuus mahdollistaa verkostojen tai ekosysteemien hyödyntämisen resursseina globaalisti. Huolimatta organisaation koosta, kehittämistoimenpiteissä korostuu resurssien viisas käyttö. Lisäksi on aina pohdittava toimenpiteiden vaikutuksia olemassa oleviin pääomiin.”

Resursseilla tarkoitetaan laaja-alaisesti omia resursseja, osaamista, henkilöstöä, fyysisiä tiloja, koneita, teknologisia ratkaisuja, ohjelmistoja sekä pääomia. Omien resurssien lisäksi on tarkasteltava käytettävissä olevia ulkopuolisia resursseja.

KEHITÄ – jatkuva kehittäminen

KEHITÄ – jatkuva kehittäminen

“Kehittämisen moottoreina toimivat toimintaympäristöanalyysit ja tulevaisuuden ennakointi. Uudistuminen tapahtuu käynnistämällä kehittämishankkeita, joiden vaikutuksesta syntyy uusia tuotoksia, tuotteita, toimintatapoja tai -malleja. Ottamalla tuotokset käyttöön saavutetaan tavoitellut tulokset, joiden seurauksena syntyy lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Uudistuminen edellyttää myös poisoppimisen prosessin.”

Kehittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi kehittämis-, tuotekehitys- ja tutkimusprojekteja sekä kestävän kehityksen tai luovan laadun huomioimista kehittämistyössä.

OPI – elinikäinen oppiminen

OPI – elinikäinen oppiminen

“Kehittäminen edellyttää aina uuden oppimista. Yksilön kannalta oppimaan oppiminen on ratkaisevaa. Yhdessä oppiminen tukee kumppanuuksien ja verkoston/ekosysteemin osaamisen kehittymistä. Tekemällä oppiminen näyttää konkreettisesti kokeiluiden tai pilotointien kautta kuinka kehittämisen aikana syntyvät tuotokset alkavat tuottamaan tuloksia ja vaikutuksia toiminnassa.”

Oppimista tapahtuu valmentautumalla, kouluttautumalla, jatkuvalla tiedon hakemisella, kehittämisprosessien kokeiluina ja pilotointeina tai oppimalla yhdessä kumppanuusverkostoissa.

VOI HYVIN – elinvoimaisuuden mittari

VOI HYVIN – elinvoimaisuuden mittari

"Koko yhteiskunnan kehittymisen kannalta on tavoitteena pidettävä, että organisaatiot ja yksilöt voivat hyvin. Tämän kautta voidaan arvioida erityisesti miten kehittäminen / johtaminen ja uudet strategiat toteuttavat päätettyä missiota ja sen toteutumista.”

Voi hyvin tarkoittaa fyysistä, henkistä, taloudellista tai yhteisöllistä hyvinvointia. Organisaation ja yhteiskunnan tasolla hyvinvointia tarkastellaan erityisesti elinvoimaisuuden kautta.

Kehittymisen ekosysteemi kasvaa

7
Projektit
41
Käyttäjäekosysteemi
46
Kehittäjäkumppanit
102
Ihmiset

Olemme mukana

Kehittämisyhtiöiden oman alueensa kasvuhakuisten yritysten tunnistamisessa ja kehittämispolun rakentamisessa.

Kehittäjäorganisaatioiden ekosysteemin ja digitalisaation hyödyntämiseen tähtäävän valtakunnallisen kehittämishankkeen valmistelutyössä.

Seutukunnallisen matkailuun liittyvän yritysryhmän ekosysteemin ja sen palveluiden hankkeistamisessa.

Kahden kaupungin yhteisen toimintamallin hankkeistamisessa tulevaisuuden elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Yritysekosysteemiin liittyvän palveluiden tuotteistamiskoulutuksen ja kehittämisen mallintamisessa ja hankkeen valmistelussa.

Ekosysteemien tunnistamiseen ja muodostamiseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön valmistelussa.

Kysy meiltä

ARTO VIDGREN

ARTO VIDGREN

Miltä Tulevaisuus näyttää?

TIMO OVASKAINEN

TIMO OVASKAINEN

Millainen sinun Ekosysteemisi on ?

OTA YHTEYTTÄ

Lähetä kysymyksesi meille
Please fill in all of the required fields

Ajankohtaista

Asuntamo Oy muutti Kuopioon

Asuntamo Oy on muuttanut Kuopioon. Uudet toimitilat löytyvät jatkossa Technopoliksesta, osoitteesta Microkatu 1, 70210 Kuopio. Kuopio on kehittyvä kasvukeskus, jonka ekosysteemikehittämisessä haluamme olla aktiivisesti mukana. Toiminta-alueenamme on koko Suomi. MIkäli olet kiinnostunut organisaatiosi, verkostosi tai alueesi ekosysteemin kehittämisestä, ota meihin yhteyttä.